β. γκρεκας

Μαΐου 25th, 2009 | by keatzia

Γκρέκας Βρανάς [2005], Ζωντανές μνήμες της παλιάς και νέας Τζιάς, Αθήνα: εκδόσεις Κορφή


β. σεργη

Μαΐου 24th, 2009 | by keatzia

Σέργη Γιάννα Βλ. [2003], Λαϊκά παραμύθια από τις Κυκλάδες, εκδόσεις Εριννή


β. υπουργειο 2004

Μαΐου 24th, 2009 | by keatzia

Υπουργείο Πολιτισμού [2004], Καρθαία : άλλοτε και τώρα, Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, Επιτροπή Συντήρησης και Ανάδειξης Αρχαίας Καρθαίας Κέας


β. στεφας

Μαΐου 24th, 2009 | by keatzia

Στέφας Χρήστος Ι. [1999], Κέα – Βυζάντιον, φραγκοκρατία, τουρκοκρατία, Βουρκάρι: ΒΟΥΡΚΑΡΙΑΝΗ


β. ψυλλας

Μαΐου 24th, 2009 | by keatzia

Ψύλλας Ιωάννης Ν. [1992], Ιστορία της Νήσου Κέας από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς, Βουρκάρι: ΒΟΥΡΚΑΡΙΑΝΗ


β. βουτσινας

Μαΐου 24th, 2009 | by keatzia

Βουτσινάς Μ. Ιωάννης [1986], Ψήγματα Κέας, Βουρκάρι: ΒΟΥΡΚΑΡΙΑΝΗ


β. κλουτσινιωτη

Μαΐου 23rd, 2009 | by keatzia

Κλουτσινιώτη Ράνια και Φαράκλας Νικόλαος [1981], Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική : Τζια (Κέα), Αθήνα: Μέλισσα


β. horton

Μαΐου 23rd, 2009 | by keatzia

Horton Andrew [1997], Bones In The Sea – Time Apart on a Greek Island, USA: Smyrna Press


β. σπεης

Μαΐου 23rd, 2009 | by keatzia

Σπέης Γιώργος – Παλαιολόγου Κατερίνα [2004], Ένας νερόμυλος στην Τζιά, Αθήνα: εκδόσεις ΚέδροςBack to Top ↑