β. γκρεκας

Μαΐου 25th, 2009 | by keatzia

Γκρέκας Βρανάς [2005], Ζωντανές μνήμες της παλιάς και νέας Τζιάς, Αθήνα: εκδόσεις Κορφή


β. σεργη

Μαΐου 24th, 2009 | by keatzia

Σέργη Γιάννα Βλ. [2003], Λαϊκά παραμύθια από τις Κυκλάδες, εκδόσεις Εριννή


β. υπουργειο 2004

Μαΐου 24th, 2009 | by keatzia

Υπουργείο Πολιτισμού [2004], Καρθαία : άλλοτε και τώρα, Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, Επιτροπή Συντήρησης και Ανάδειξης Αρχαίας Καρθαίας Κέας


β. στεφας

Μαΐου 24th, 2009 | by keatzia

Στέφας Χρήστος Ι. [1999], Κέα – Βυζάντιον, φραγκοκρατία, τουρκοκρατία, Βουρκάρι: ΒΟΥΡΚΑΡΙΑΝΗ


β. ψυλλας

Μαΐου 24th, 2009 | by keatzia

Ψύλλας Ιωάννης Ν. [1992], Ιστορία της Νήσου Κέας από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς, Βουρκάρι: ΒΟΥΡΚΑΡΙΑΝΗ


β. βουτσινας

Μαΐου 24th, 2009 | by keatzia

Βουτσινάς Μ. Ιωάννης [1986], Ψήγματα Κέας, Βουρκάρι: ΒΟΥΡΚΑΡΙΑΝΗ


β. τριαριδου

Μαΐου 23rd, 2009 | by keatzia

Τριαρίδου Α. – Εφραιμίδης Κ. [2007], Κέα Τζια Cea, Θεσσαλονίκη: Mauve Publications


β. αναστασιου

Μαΐου 23rd, 2009 | by keatzia

Αναστασίου Τάσος [2001], Κέα – Ιστορική Μνήμη και Περιήγηση, Ερμούπολη: Πολιτιστική Εταιρία ‘Αρχιπέλαγος’


β. υπουργειο 2002

Μαΐου 23rd, 2009 | by keatzia

Υπουργείο Πολιτισμού [2002], Κέα : ιστορία και αρχαιότητες, Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και ΑπαλλοτριώσεωνBack to Top ↑