Εργολάβοι Archives - Κεα - Τζια Εργολάβοι Archives - Κεα - Τζια

Εργολάβοι

Κοζαδίνος Στέλιος

Τηλέφωνο: 22880-22550
Κινητό: 6977394122

Μόνος Πέτρος

Τηλέφωνο: 22880-24164

Μπερκέτης Π. Αναστάσιος

Τηλέφωνο: 22880-21165 / 21280

Ξέστερνος Ιωάννης

Τηλέφωνο: 2288021034
Κινητό: 6932221060

Ποδόγυρος Λεωνίδας

Τηλέφωνο: 22920-26443
Κινητό: 6932214211

Πολίτης Ευάγγελος

Τηλέφωνο: 22880-31372
Κινητό: 6977394140

Σαϊτης Στέφανος

Τηλέφωνο: 22880-31358
Κινητό: 6977302198

Σαϊτης Φρανσές

Τηλέφωνο: 22880-31346
Κινητό: 6977020768

Σέρβος Κωνσταντίνος

Τηλέφωνο: 22880-21040
Κινητό: 6932648818
Back to Top ↑