Υγεία Archives - Κεα - Τζια Υγεία Archives - Κεα - Τζια

Υγεία

Λυκοθανάση Θεώνη - Γενικός Ιατρός

Περιοχή: Ιουλίδα
Τηλέφωνο: 2288022131

Μαντζάκος Κωσταντίνος - Οδοντίατρος

Περιοχή: Ιουλίδα
Κινητό: 6948301170

Μούγναϊ Χρήστος - Οφθαλμίατρος

Περιοχή: Κορησσία
Κινητό: 6932484566

Παπαβασιλείου Γεώργιος - Γενικός Ιατρός

Περιοχή: Ιουλίδα (επισκέπτης, μικριοβιολ., ακτινολογ., καρδιολογ. εξετάσεις)
Τηλέφωνο: 2288022292
Κινητό: 6944275419

Φαρμακείο

Περιοχή: Κορησσία 
Τηλέφωνο: 22880-22000

Φαρμακείο

Περιοχή: Ιουλίδα
Τηλέφωνο: 22880-22277

Χουρσόγλου Κώστας - Παιδίατρος

Περιοχή: Κορησσία 
Κινητό: 6945157450
Back to Top ↑