Υπηρεσίες Archives - Κεα - Τζια Υπηρεσίες Archives - Κεα - Τζια

Υπηρεσίες

Alpha Bank

Τηλέφωνο: 22880-22702

Kea Travel

Περιοχή: Κορησσία
Τηλέφωνο: 2288022777

Εθνική Τράπεζα

Τηλέφωνο: 22880-22680

Καρλή Ιωάννα

Τηλέφωνο: 210-3303871
Κινητό: 6932438891

Κλωσσίδη-Κατή Βασιλική

Τηλέφωνο: 210-6778077
Κινητό: 6932472721

Κροντηράς Νικόλαος

Τηλέφωνο: 210-3233960
Κινητό: 6944544292

Λιόση Ειρήνη

Τηλέφωνο: 22880-22430

Ξέστερνος Δημήτρης ''ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ''

Τηλέφωνο: 210-9986600
Κινητό: 6944141700
Φαξ: 210-9946010
Email: dxinsurer@gmail.com

Πατητής Συμεών

Περιοχή: Κορησσία
Τηλέφωνο: 22880-21660

Ποδόγυρος Παναγιώτης

Περιοχή: Ιουλίδα
Τηλέφωνο: 22880-22297

Στεφανάκη Αναστασία

Τηλέφωνο: 22880-22353
Κινητό: 6979835742

Τίγκα Ρουμπίνη

Τηλέφωνο: 210-3390610
Κινητό: 6944691441

Τράπεζα Πειραιώς

Τηλέφωνο: 22880-22711
Back to Top ↑