Επικαιρότητα   Ο Δήμος Κέας, ως μέλος του δικτύου ΔΑΦΝΗ, πιστοποιήθηκε για 6η συνεχόμενη χρονιά με το Σήμα Αειφορίας για το έτος 2012. Βασικοί κανόνες αξιολόγησης είναι η υφιστάμενη κατάσταση του νησιού, με συντελεστή βαρύτητας 30% και οι δράσεις αειφορίας που υλοποιούνται, με συντελεστή βαρύτητας 70%.   Η αναπτυξιακή πολιτική του νησιού, από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης, στοχεύει στη δημιουργία υποδομών που θα ενισχύσουν τον τουρισμό, θα αναδείξουν τον πολιτισμό και θα βελτιώσουν τη ζωή των κατοίκων του νησιού, σύμφωνα με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο θα προστατεύει το φυσικό περιβάλλον του νησιού, δεν θα αλλοιώσει τη φυσιογνωμία του και δεν θα αποσαθρώσει τον κοινωνικό ιστό. Να σημειωθεί ότι η Κέα ήταν ο πρώτος δήμος που πιστοποιήθηκε με Σήμα Αειφορίας, για το 2007.   Η ΔΑΦΝΗ είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία μέσω των οργάνων και της λειτουργίας της επιθυμεί να συμβάλει: 1) στη διατήρηση και προστασία του αιγαιοπελαγίτικου περιβάλλοντος το οποίο αποτελεί βασικό οικονομικό πόρο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, 2) στην ενδυνάμωση του ρόλου της τοπικής κοινωνίας και της αυτοδιοίκησης των νησιών, 3) στη διαμόρφωση μέσα από το διπλό σύστημα στοχοθετήσεων και ελέγχων, των προϋποθέσεων για υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των νησιών εκείνων που στοχεύουν στην πιστοποίηση της ποιότητας, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού, 4) στη δημιουργία των βάσεων για επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των νησιών του Αιγαίου σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων.

Published on Απριλίου 25th, 2013 | by keatzia

Σήμα Αειφορίας και φέτος για την Κέα

 

Ο Δήμος Κέας, ως μέλος του δικτύου ΔΑΦΝΗ, πιστοποιήθηκε για 6η συνεχόμενη χρονιά με το Σήμα Αειφορίας για το έτος 2012. Βασικοί κανόνες αξιολόγησης είναι η υφιστάμενη κατάσταση του νησιού, με συντελεστή βαρύτητας 30% και οι δράσεις αειφορίας που υλοποιούνται, με συντελεστή βαρύτητας 70%.

 

Η αναπτυξιακή πολιτική του νησιού, από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης, στοχεύει στη δημιουργία υποδομών που θα ενισχύσουν τον τουρισμό, θα αναδείξουν τον πολιτισμό και θα βελτιώσουν τη ζωή των κατοίκων του νησιού, σύμφωνα με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο θα προστατεύει το φυσικό περιβάλλον του νησιού, δεν θα αλλοιώσει τη φυσιογνωμία του και δεν θα αποσαθρώσει τον κοινωνικό ιστό. Να σημειωθεί ότι η Κέα ήταν ο πρώτος δήμος που πιστοποιήθηκε με Σήμα Αειφορίας, για το 2007.

 

Η ΔΑΦΝΗ είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία μέσω των οργάνων και της λειτουργίας της επιθυμεί να συμβάλει: 1) στη διατήρηση και προστασία του αιγαιοπελαγίτικου περιβάλλοντος το οποίο αποτελεί βασικό οικονομικό πόρο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, 2) στην ενδυνάμωση του ρόλου της τοπικής κοινωνίας και της αυτοδιοίκησης των νησιών, 3) στη διαμόρφωση μέσα από το διπλό σύστημα στοχοθετήσεων και ελέγχων, των προϋποθέσεων για υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των νησιών εκείνων που στοχεύουν στην πιστοποίηση της ποιότητας, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού, 4) στη δημιουργία των βάσεων για επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των νησιών του Αιγαίου σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων.

Σχόλια

σχόλια

Tags:


About the AuthorBack to Top ↑