Δήμος Κέας   Από σήμερα ξεκίνησε κανονικά η λειτουργία του ΓΕΦ Κέας, το οποίο στεγάζεται στο ΚΕΠ του Δήμου Κέας (ισόγειο παλαιού Δημαρχείου). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλ.: 22880 22662, ενώ ως φαξ λειτουργεί το τηλ. του ΚΕΠ (2288021150).   Ειδικότερα οι πολίτες μπορούν να διεκπεραιώνουν πλέον στα ΓΕΦ τις ακόλουθες υπηρεσίες, που μέχρι πρόσφατα διενεργούνταν μόνον από τις εφορίες: 1. Χορήγηση κάθε είδους φορολογικών εντύπων και παραλαβή τους 2. Παροχή οδηγιών και υποστήριξη των πολιτών στη συμπλήρωση φορολογικών εντύπων, όπως τα ακόλουθα: α. φορολογικές δηλώσεις από συνταξιούχους β. δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, δωρεών και γονικών παροχών γ. δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων δ. αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ σε αγρότες ε. δηλώσεις έναρξης εργασιών φυσικών προσώπων 3. Χορήγηση φορολογικών πιστοποιητικών, όπως φορολογικές ενημερότητες 4. Παραλαβή αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων 5. Χορήγηση Α.Φ.Μ. σε φυσικά πρόσωπα 6. Παραλαβή και διαβίβαση κάθε είδους αιτήματος προς τις Δ.Ο.Υ. στις οποίες υπάγονται τα Γ.Ε.Φ.   Επισημαίνεται ότι: 1. Η πλειονότητα των πληρωμών διενεργούνται πλέον και στις Τράπεζες 2. Σημαντικός αριθμός εργασιών υλοποιούνται πλέον και στα Κ.Ε.Π. 3. Μεγάλος αριθμός εργασιών υλοποιούνται πλέον μέσω διαδικτύου – TAXISnet

Published on Σεπτεμβρίου 11th, 2013 | by keatzia

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΓΕΦ) ΚΕΑΣ

 

Από σήμερα ξεκίνησε κανονικά η λειτουργία του ΓΕΦ Κέας, το οποίο στεγάζεται στο ΚΕΠ του Δήμου Κέας (ισόγειο παλαιού Δημαρχείου). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλ.: 22880 22662, ενώ ως φαξ λειτουργεί το τηλ. του ΚΕΠ (2288021150).

 

Ειδικότερα οι πολίτες μπορούν να διεκπεραιώνουν πλέον στα ΓΕΦ τις ακόλουθες υπηρεσίες, που μέχρι πρόσφατα διενεργούνταν μόνον από τις εφορίες:

1. Χορήγηση κάθε είδους φορολογικών εντύπων και παραλαβή τους

2. Παροχή οδηγιών και υποστήριξη των πολιτών στη συμπλήρωση φορολογικών εντύπων, όπως τα ακόλουθα:

α. φορολογικές δηλώσεις από συνταξιούχους

β. δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, δωρεών και γονικών παροχών

γ. δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων

δ. αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ σε αγρότες

ε. δηλώσεις έναρξης εργασιών φυσικών προσώπων

3. Χορήγηση φορολογικών πιστοποιητικών, όπως φορολογικές ενημερότητες

4. Παραλαβή αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων

5. Χορήγηση Α.Φ.Μ. σε φυσικά πρόσωπα

6. Παραλαβή και διαβίβαση κάθε είδους αιτήματος προς τις Δ.Ο.Υ. στις οποίες υπάγονται τα Γ.Ε.Φ.

 

Επισημαίνεται ότι:

1. Η πλειονότητα των πληρωμών διενεργούνται πλέον και στις Τράπεζες

2. Σημαντικός αριθμός εργασιών υλοποιούνται πλέον και στα Κ.Ε.Π.

3. Μεγάλος αριθμός εργασιών υλοποιούνται πλέον μέσω διαδικτύου – TAXISnet

Σχόλια

σχόλια

Tags:


About the AuthorBack to Top ↑