Νέα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας Δια Βίου Μάθησης σε συνεργασία με τον Δήμο Κέας θέτουν σε λειτουργία, τα Κέντρα δια Βίου Μάθησης. Η λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ. είναι  σημαντική  για τις τοπικές κοινωνίες καθώς  ενθαρρύνει τα άτομα στη διάρκεια της ζωής τους να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, με απώτερο σκοπό να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις μιας κοινωνίας και οικονομίας που συνεχώς μεταβάλλεται. Η λειτουργία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης αφορά στη διαδικασία απόκτησης γνώσης, γενικής και επιστημονικής, στο πλαίσιο διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, και ενσκύπτει με πραγματικό ενδιαφέρον και με θέσεις στις ανάγκες και στις απορίες του ανθρωπίνου βίου. Είναι δηλαδή η εμπλοκή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην εμπειρία της καθημερινότητας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες πολίτες κάθε εθνικής προέλευσης και μόρφωσης. Χώρος εκπαίδευσης θα είναι: Η Δημοτική Βιβλιοθήκη στην Ιουλίδα Τα θεματικά πεδία που θα μπορούν να επιλέξουν οι εκπαιδευόμενοι είναι τα εξής: 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1.2. Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 50Ω 1.4. Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων 25Ω 1.6. Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25Ω 2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1.12 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25Ω 2.2 Γεωργία και Φυσικοί Πόροι 25Ω 2.6 Ασφάλεια –Ποιότητα Τροφίμων 25Ω 2.10 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25Ω 3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 3.1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50Ω 3.2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50Ω 3.6 Δημιουργία Ιστοσελίδας  50Ω 4. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 4.4 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25Ω 4.5 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25Ω 4.10 Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω 5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 5.1 Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 25Ω 5.7 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία 25Ω 6 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ 6.1 Ιστορία της Τέχνης 25Ω 6.2 Εικαστικό Εργαστήρι 50Ω 6.8 Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής 50Ω 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ (Υποχρεωτική Επιλογή) 7.1 Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25Ω 6.9 Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 25Ω Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από 12 Σεπτεμβρίου έως 10 Οκτωβρίου 2013, στο ΚΕΠ του Δ.Κέας στην Ιουλίδα, τηλ/ fax.2288021150 Αρμόδιος επικοινωνίας:  Μωραϊτη Μαριάννα Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2288360000 εσωτ 100  fax: 2288022811 Αίτηση συμμετοχής

Published on Σεπτεμβρίου 17th, 2013 | by keatzia

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Κέας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας Δια Βίου Μάθησης σε συνεργασία με τον Δήμο Κέας θέτουν σε λειτουργία, τα Κέντρα δια Βίου Μάθησης. Η λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ. είναι  σημαντική  για τις τοπικές κοινωνίες καθώς  ενθαρρύνει τα άτομα στη διάρκεια της ζωής τους να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, με απώτερο σκοπό να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις μιας κοινωνίας και οικονομίας που συνεχώς μεταβάλλεται.

Η λειτουργία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης αφορά στη διαδικασία απόκτησης γνώσης, γενικής και επιστημονικής, στο πλαίσιο διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, και ενσκύπτει με πραγματικό ενδιαφέρον και με θέσεις στις ανάγκες και στις απορίες του ανθρωπίνου βίου. Είναι δηλαδή η εμπλοκή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην εμπειρία της καθημερινότητας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες πολίτες κάθε εθνικής προέλευσης και μόρφωσης.

Χώρος εκπαίδευσης θα είναι: Η Δημοτική Βιβλιοθήκη στην Ιουλίδα

Τα θεματικά πεδία που θα μπορούν να επιλέξουν οι εκπαιδευόμενοι είναι τα εξής:

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙA – EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1.2. Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 50Ω

1.4. Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων 25Ω

1.6. Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25Ω

2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1.12 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25Ω

2.2 Γεωργία και Φυσικοί Πόροι 25Ω

2.6 Ασφάλεια –Ποιότητα Τροφίμων 25Ω

2.10 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25Ω

3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

3.1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50Ω

3.2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50Ω

3.6 Δημιουργία Ιστοσελίδας  50Ω

4. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

4.4 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25Ω

4.5 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25Ω

4.10 Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25Ω

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

5.1 Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 25Ω

5.7 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία 25Ω

6 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

6.1 Ιστορία της Τέχνης 25Ω

6.2 Εικαστικό Εργαστήρι 50Ω

6.8 Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής 50Ω

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ (Υποχρεωτική Επιλογή)

7.1 Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25Ω

6.9 Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 25Ω

Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από 12 Σεπτεμβρίου έως 10 Οκτωβρίου 2013, στο ΚΕΠ του Δ.Κέας στην Ιουλίδα, τηλ/ fax.2288021150

Αρμόδιος επικοινωνίας:  Μωραϊτη Μαριάννα

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2288360000 εσωτ 100  fax: 2288022811

Αίτηση συμμετοχής

Σχόλια

σχόλια

Tags: ,


About the AuthorBack to Top ↑