Περιβάλλον Μετά το βραβείο αειφορίας για το 2007 από το δίκτυο Δάφνη η Κέα ανανέωσε το σήμα αειφορίας και για το 2008.   Κατάφερε έτσι να βρίσκεται να βρίσκεται μαζί με τη Μήλο στην κορυφή όσο αφορά ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος και πολιτισμού. Η ανακύκλωση, η διαχείριση των αποβλήτων, η καταγραφή και η ανάδειξη του δικτύου των αρχαίων μονοπατιών αλλά και η γιορτή παραμυθιών συντέλεσαν σε αυτή τη σημαντική διάκριση.   Το δίκτυο Δάφνη αξιολογεί με συγκεκριμένους κανόνες και διαδικασίες με τη βοήθεια ερευνητών του ΕΜΠ και του ΔΙΠΕ την αειφόρο ανάπτυξη των νησιών του Αιγαίου που συμμετέχουν εθελοντικά στο πρόγραμμα. Μέχρι στιγμής παίρνουν μέρος 31 νησιά και 38 δήμοι και κοινότητες από το Αιγαίο.

Published on Μαΐου 28th, 2009 | by keatzia

Σήμα αειφορίας και πάλι για την Κέα

Μετά το βραβείο αειφορίας για το 2007 από το δίκτυο Δάφνη η Κέα ανανέωσε το σήμα αειφορίας και για το 2008.

 

Κατάφερε έτσι να βρίσκεται να βρίσκεται μαζί με τη Μήλο στην κορυφή όσο αφορά ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος και πολιτισμού. Η ανακύκλωση, η διαχείριση των αποβλήτων, η καταγραφή και η ανάδειξη του δικτύου των αρχαίων μονοπατιών αλλά και η γιορτή παραμυθιών συντέλεσαν σε αυτή τη σημαντική διάκριση.

 

Το δίκτυο Δάφνη αξιολογεί με συγκεκριμένους κανόνες και διαδικασίες με τη βοήθεια ερευνητών του ΕΜΠ και του ΔΙΠΕ την αειφόρο ανάπτυξη των νησιών του Αιγαίου που συμμετέχουν εθελοντικά στο πρόγραμμα. Μέχρι στιγμής παίρνουν μέρος 31 νησιά και 38 δήμοι και κοινότητες από το Αιγαίο.

Σχόλια

σχόλια

Tags:


About the AuthorBack to Top ↑