Νέα Πρώτη είναι η Τζια μας στην ανακύκλωση αναλογικά με τον πληθυσμό της.   Το 2004 δημιουργήθηκε σε πανελλαδικό επίπεδο το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών. Το 2006 ο μη κερδοσκοπικός αυτός φορέας διέθετε 392 σημεία για τη συλλογή αυτών των συσκευών σε όλη την Ελλάδα, ενώ σήμερα έχουν δημιουργηθεί περισσότερα από 7.200.   Όπως εξηγεί ο εκπρόσωπος της ΑΗΕΕ Αλέξανδρος Αλούκος, η τοπική αυτοδιοίκηση δεν δείχνει το ενδιαφέρον που θα έπρεπε. “Θα πρέπει οι δήμοι να υποχρεωθούν με κάποιον τρόπο να εφαρμόσουν την ανακύκλωση των ηλεκτρικών συσκευών. Ήδη εμείς τους παρέχουμε ένα οικονομικό κίνητρο, αφού για κάθε τόνο υλικών πληρώνουμε 160 ευρώ. Ο δήμος Θεσσαλονίκης ήρθε φέτος για δεύτερη χρονιά πρώτος σε ολόκληρη την Ελλάδα στην ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, ενώ η μεγαλύτερη αναλογία ανακυκλώσιμων υλικών ανά κάτοικο καταγράφεται στην Τζια, με 13,5 κιλά ανακυκλώσιμου υλικού ανά κάτοικο, και στην Κω, με 8,5 κιλά ανά κάτοικο”.   www.makthes.gr

Published on Μαρτίου 5th, 2010 | by keatzia

Πρωταθλητές στην Ανακύκλωση τα νησιά και η Θεσσαλονίκη

Πρώτη είναι η Τζια μας στην ανακύκλωση αναλογικά με τον πληθυσμό της.

 

Το 2004 δημιουργήθηκε σε πανελλαδικό επίπεδο το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών. Το 2006 ο μη κερδοσκοπικός αυτός φορέας διέθετε 392 σημεία για τη συλλογή αυτών των συσκευών σε όλη την Ελλάδα, ενώ σήμερα έχουν δημιουργηθεί περισσότερα από 7.200.

 

Όπως εξηγεί ο εκπρόσωπος της ΑΗΕΕ Αλέξανδρος Αλούκος, η τοπική αυτοδιοίκηση δεν δείχνει το ενδιαφέρον που θα έπρεπε. “Θα πρέπει οι δήμοι να υποχρεωθούν με κάποιον τρόπο να εφαρμόσουν την ανακύκλωση των ηλεκτρικών συσκευών. Ήδη εμείς τους παρέχουμε ένα οικονομικό κίνητρο, αφού για κάθε τόνο υλικών πληρώνουμε 160 ευρώ. Ο δήμος Θεσσαλονίκης ήρθε φέτος για δεύτερη χρονιά πρώτος σε ολόκληρη την Ελλάδα στην ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, ενώ η μεγαλύτερη αναλογία ανακυκλώσιμων υλικών ανά κάτοικο καταγράφεται στην Τζια, με 13,5 κιλά ανακυκλώσιμου υλικού ανά κάτοικο, και στην Κω, με 8,5 κιλά ανά κάτοικο”.

 

www.makthes.gr

Σχόλια

σχόλια

Tags: , ,


About the AuthorBack to Top ↑